Pin betaling mogelijk!

Privacybeleid van B&D Beauty Collection, Laantjesweg 233, 3074 SZ Rotterdam
September 2019
B&D Beauty Collection hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn
website www.bendbeauty.nl

Algemeen

B&D Beauty Collection gebruikt nooit gegevens over bezoekers van haar websites om aanbiedingen
van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mail spam e.d.). en stelt gegevens over
bezoekers van haar websites van B&D Beauty Collection niet aan derden ter beschikking.

Virussen en veiligheid

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen.

Door B&D Beauty Collection verzonden e-mail

Door B&D Beauty Collection verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software,
of informatie in andere vorm, komen toe aan B&D Beauty Collection op deze website, ongeacht de
verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, E,e,a, mag niet worden gewijzigd,
gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming
van B&D Beauty Collection.

De website van B&D Beauty Collection

B&D Beauty Collection stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze website. Hoewel de
informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn
wijzigingen, of andere informatie op deze site ten allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de
website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen

B&D Beauty Collection behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. B&D Beauty
Collection adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn
doorgevoerd.
September 2019